TERUG!
Infrastructuur als doorsnede van de stad
Instructie Jokerweek UGent

1. Kies een (natuurlijke) infrastructuur. Bijvoorbeeld een rivier, kanaal, beek,
rioleringsstelsel, openbaarvervoerslijn, spoorlijn, snelweg, steenweg, historische weg,
elektriciteitsnetwerk, etc.

2. Kies een kaart of plan waarop deze infrastructuur staat aangeduid of waarop je de
infrastructuur zou kunnen volgen (moest deze bijvoorbeeld onder de grond liggen).
Bijvoorbeeld een geografische kaart, een stadsplan, een gebiedsbestemmingplan,
een toeristenplan, google maps, google satelite, een vakspecifiek plan etc.

3. Geef de infrastructuur aan op je plan en volg deze te voet of per fiets vanaf het punt
dat ze de (centrum)stad binnenkomt tot het punt waar ze de (centrum)stad verlaat.

4. Breng je route in kaart door deze in te tekenen op je plan, en aan de hand van een
specifieke parameter die je met je telefoon fotografeert zodra je die tegenkomt.

Voorbeeld 1:
Ik probeer zo goed als mogelijk een beekje te volgen dat ik op een stadsplan terugvind. Ik
noteer mijn route op het stadsplan (soms kan ik niet direct langs het beekje stappen omdat er geen weg/pad is of omdat het privaat terrein is). Ik kies afval als parameter en fotografeer afval zodra ik het op mijn route tegenkom.

Vragen:
- In welk opzicht hebben je bevindingen je een ander beeld gegeven van de
infrastructuur en de stad?
- In hoeverre kan deze (subjectieve) benadering bijdragen aan een andere kijk op de
stad en waarom?
PRINT VERSIE