TERUG!
PRINT
Iedereen van jullie heeft wellicht ooit een appartement of huis bezocht om te huren?
En dat je die dag van kamer tot kamer gaat, en alles, voor het eerst, in detail bekijkt?

Ik zou jullie willen meenemen naar dat moment, die plek.
In die stad, gemeente of dorp, waar je toen was.

Beeld je in dat je opnieuw in dat appartement of huis staat, zoveel jaar geleden.
Je bent er nooit eerder geweest en je bekijkt of alles volgens jou in goeie staat is.

De eigenaar geeft jou een plaatsbeschrijving in de hand,
die je na het plaatsbezoek zal ondertekenen.

Alleen, sta je nu buiten, op straat,
in de buurt of wijk waar je op dit moment woont.
De eigenaar, is je lokale gemeente- of stadsbestuur.
En de stand van zaken gaat niet over elektriciteit, verwarming of wateraansluiting,
maar over: toegankelijkheid, aanpasbaarheid, gezelligheid, openheid,…
Al die waarden waar verschillende bewoners en stadsplanners,
mij althans, de afgelopen jaren over spraken
als datgene wat publieke ruimte is of zou moeten zijn.
Toegankelijk, aanpasbaar, gezellig, open,…

OPEN DOCUMENT Tegensprekelijke plaatsbeschrijving publieke ruimte.pdf

Dit is geen plaatsbeschrijving van een te huren pand,
maar van de straten, pleinen en parken die je zo goed kent.
En je kan die, net zoals vroeger, invullen en bezorgen aan de respectievelijke eigenaar.

Het is een opmaak van hoe het volgens u gesteld is met bijvoorbeeld
de doorgang van een plaatselijke wegel,
de flexibiliteit van de lokale begraafplaats,
de identiteit van een monument in je stad of gemeente
of de verbeeldingskracht van het park om de hoek.

Gewoonlijk maken wij een plaatsbeschrijvingen van ruimtes
wanneer we er pas intrekken en wanneer we er vertrekken.
Maar we doen het zelden voor de ruimtes waar we wekelijks langskomen,
waar we misschien ons hele leven lang tijdelijk verblijven.

Nochtans is zo’n plaatsbeschrijving
misschien een eerste stap (of een inspirerende volgende)
in het zoeken naar hoe we
de doorgang van die wegel,
de flexibiliteit van die begraafplaats,
de identiteit van dat monument,
of de verbeeldingskracht van dat park
kunnen heruitvinden.

DRUK DE PLAATSBESCHRIJVING AF.
GA ERMEE OP PAD IN JE DORP, GEMEENTE OF STAD.
VUL DE PLAATSBESCHRIJVING IN.
BEZORG INGEVULD EXEMPLAAR AAN DE RESPECTIEVELIJKE EIGENAAR.